English    Online Demo

  Hastaneler ve Klinikler

Sağlık Profesyonellerinizin, HBYS yazılımlarınıza entegre olarak ilaç bilgisine kolayca ulaşmasını sağlıyoruz. İhtiyacınız olan kaliteli ve güvenli bilgiye erişerek, gerekli olan klinik uyarıları ve ilaç ile ilgili detay bilgiyi sunarak karar verme süreçlerine destek olmak için çalışıyoruz.

Çözümlerimiz

  • İlaç yönetiminde standardın oluşturulması için ihtiyaç duyulan bilgileri
  • İlaçla ilgili sağlık sistemi zorunluluklarını bildiren bilgileri
  • Medikal muhasebe için güncel ilaç fiyat takiplerini
  • Akreditasyon kuruluşlarının (JCI/HIMMS) zorunlu kıldığı şartları
  • İlaca ait tüm klinik ve uygulama bilgileri
  • Raporlamaları
  • Malpraktis engellenmesi için desteği
  • Hekime tedavisini oluşturması sırasında hız ve kontrolüsağlamaktaç
Entegre sistemler sayesinde sağlık profesyonellerinin alışık olduğu ekrandan ayrılmadan bilgilere erişmesi kullanım sadakatini arttırmakta.

Çözümlerimiz

Entegre İlaç Karar Destek Hizmeti