English    Online Demo

  Vademecum İçerikleri


  MONOGRAFİ

ENDİKASYON: İlaç endikasyon bilgisinin özeti
DOZ: İlacın dozlaması hakkında genel bilgi,Maksimum günlük doz, Doz uygulama uyarısı, Toksik doz bilgisi, ve Doz Aşımı Bilgisi
DİKKAT: Genel dikkat edilmesi gereken bilgiler, Geriatrik ve Pediatrik Uyarılar, Geçimsizlik uyarısı, Gebelik Kategorisi ve Araç Kullanma Etkisi Bilgisi
FİYAT BİLGİSİ İlgili ürünün, Üretici Fiyatı, Depocu Fiyatı, Eczane Fiyatı, Perakende Satış Fiyatı, Kamu Fiyatı, Kamu Tarafından Ödenen Tutarı, Kamu Farkı, İndirim Oranı, KDV Oranı ,Geçmiş Fiyat Bilgisi detaylı olarak sunulmaktadır.
EŞDEĞER / ALTERNATİF İLAÇ BİLGİSİ İlgili ilacın birerbir eşdeğer ilaç bilgisi ve aynı etken maddeyi içeren farklı dozdaki alternatif ilaç bilgisi sunulmaktadır.

  GENEL İLAÇ BİLGİLERİ

 • İlaç etken maddesi
 • ATC Kodu
 • NFC Kodu
 • Üretici Firma Bilgisi
 • Barkod
 • Kamu No
 • SGK Eşdeğer Kodu
 • Eşdeğer İlaç Grubu
 • İlaç Görseli
 • KUB / KT
 • SUT: Sağlık Uygulamaları Tebliğ Bilgisi
 • SGK’nın sağlık Uygulamları Tebliği’nde yayınlanan ilgili ilaç hakkında bilgiler sunulmaktadır.
 • EK-4/A: İlgili ilacın Ek-4/A (Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi) gereği SGK eşdeğer grubu ve bu grup altındaki eşdeğer ilaçların listesi firma, kamu fiyatı ve kamu ödenen fiyat bilgisi ve fark tutarı ile birlikte sunulmaktadır. İlgili gruptaki en düşük fiyatlı ilaç bilgisi ile birlikte bu gruptaki ilaçların pasif olup olmadığı bilgisi verilmektedir.
 • SUT ÖZETİ: İlgili ilacın Sağlık Uygulamaları Tebliği’nde yayınlanan bilgilerin özet haline getirilerek kolayca anlaşılabilir halde sunulmaktadır.
 • SUT DETAYI: İlgili ilacın SUT detay bilgilerine erişim imkanı sunulmaktadır.

 •   ETKİLEŞİM MODÜLÜ

  Etkileşim modülü ile hastaya verilen ilacın etkileşimleri tek tek sorgulanabildiği gibi toplu halde de sorgulanarak uyarılar alınabilir. Etkileşim modülünde yer alan etkileşimler:
  • İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMİ
  • İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMİ
  • İLAÇ-SEMPTOM ETKİLEŞİMİ
  • İLAÇ-HASTALIK ETKİLEŞİMİ
  • İLAÇ-HASTA ÖZELLİĞİ ETKİLEŞİMİ

    ALERJİ MODÜLÜ

  • Alerji modülü ile ilaç etken maddesine göre, ilaç grubuna göre ve ilacın adına göre alerji sorgulamaları yapılabilmektedir. Modül içerisinde yapılabilinen sorgulama detayları:
  • Etken Maddeye Göre ve Uygulama Yoluna Göre Sorgulama
  • İlaç Grubuna Göre Sorgulama
  • İlaç Adına Göre Sorgulama

    DİĞER ÖZELLİKLER

  • Piyasaya Verilen İlaçlar: Son 3 aydan 12 aya kadar piyasaya verilen ilaçların listesine erişim imkanı
  • Firmalara Göre İlaçlar: Üretici ilaç firma bilgileri ve seçilen üretici firmanın ürettiği ilaçların ve etken maddelerin listesine erişim imkanı
  • ATC Grubuna Göre Arama: ATC Grubuna göre İlaç ve etken arama imkanı
  • Reçete Grubuna Göre Arama: İlacın ilgili reçete grubuna göre ilaç arama imkanı. Ara ürün, kırmızı reçete, kontole tabi reçeteli, mor reçete, reçetesiz, turuncu reçete ve yeşil reçete ilaçların listesine erişim imkanı
  • İleri Tarihli Fiyat Uygulaması: TİTCK listesinde ileri bir tarihte fiyatı güncellenecek ilaçların listesi güncellemenin yapılacağı tarih ve fiyat bilgisi olarak sunulmaktadır.
  • Soğuk Zincir: Soğuk zincirde korunması gereken ilaçların listesine erişim imkanı
  • ICD-10 Kodları: ICD-10 Kodları indeks şeklinde erişilebilmektedir.
  • NFC İndeksi: NFC Kodları indeks şeklinde erişilebilmektedir.
  • Emzirende kullanılmaması gereken ilaçlar: Anne sütüne geçen ilaçların listesine erişim imkanı
  • Kırmızı reçetelerde maksimal dozlar: Kırmızı reçetelerde maksimal doz listesine erişim imkanı
  • Aşı Takvimi: Aşı takvimine kolay erişim imkanı
  • Laboratuvar Bulguları: İdrar rengini değiştiren ilaçların listesi, dışkının renklenmesine yol açan ilaçların listesi, öldürücü olabilen ilaç kombinasyonları listesi, ilaçların kan-serum konsantrasyonları, rutin laboratuvar testleri ve referans aralıkları, idrardaki normal bulgular, dışkı bulguları, beyin-omurilik bulguları, Plevra Sıvısı bulguları, Asit sıvısı bulguları,Sınoviyal Sıvısı bulguları, Eksüd-Transüda ayrımı, Kandaki maddeler üzerinde ilaçların etkileri gibi bilgilere erişim imkanı
  • Reçetelerde kullanılan kısaltmalar: Reçete üzerinden kullanılan kısaltmalar ile ilgili bilgilere erişim
  • Yasaklı Madde Listesi: Dünya anti-doping ajansı WADA’nın açıkladığı güncel yasaklı madde listesine erişim imkanı