Naproksen

Bilgiler
ATC Grubu G02CC02, M01AE02, M02AA12, M01AE52, M01AE56
Alternatif İsimler
Farmakolojik Sınıf SELEKTİF OLMAYAN COX İNHİBİTÖRLERİ
Propionik asit grubu nonsteroid antiinflamatuar ilaçtır. Naproksen COX1 ve COX2 enzimlerini yaklaşık olarak aynı derecede inhibe eder. İbuprofenle benzer özelliktedir, ancak yarılanma ömrü uzun olduğu için günde 2 kez kullanımı yeterlidir. Antasitler ile birlikte alınırsa absorbsiyonu azalır. Gebeliğin 1. ve 2. trimesterinde B, son trimesterde ise D kategorisinde yer alır. Hipoglisemi yapabilir.

Propionik asit grubu ilaçların benzer etkileri ve yan etkileri vardır. COX1 ve COX2 enzimlerini inhibe edici etkileri benzerdir. Etkilidirler ve diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlardan daha iyi tolere edilirler ve daha az yan etki insidansına sahiptirler.

Nonsteroid antiinflamatuar ilaçların (NSAİ) hepsi siklooksijenaz2 enzimi (COX2) inhibitörleridir. Bu şekilde prostaglandinlerin sentezini azaltarak inflamasyonu hafifletirler. Ancak midedeki siklooksijenaz1 (COX1) enzimini de bloke ettiklerinden protektif prostaglandinlerin sentezini azaltırlar ve dispeptik şikayetler, ülser ve gastrointestinal kanama gibi gastrointestinal yan etkilerini oluştururlar.

Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçların Kullanımları: Kas-iskelet sistemine ve eklemlerin çevresine ait ağrı oluşturan hastalıklar (örn. bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago, travma ve spor yaralanmaları).

Romatizmal hastalıklarda analjezik ve antiinflamatuar amaçla (örn. osteoartrit, romatoid artrit, juvenil romatoid artrit, ankilozan spondilit, akut gut).

Migren profilaksisi ve tedavisi.

Çeşitli ağrıların semptomatik tedavisi (baş ağrısı, diş ağrısı, dismenore, cerrahi sonrası ağrılar, kanser ağrıları vs.).

Enfeksiyon hastalıklarının semptomatik tedavisinde analjezik, antipiretik, antiinflamatuar amaçla.

Topikal olarak keratolitik amaçla (aspirin ve salisilik asitler).

İnflamatuar bağırsak hastalıklarının tedavisi (salisilik asit türevleri).

Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçların Yan Etkileri: Özellikle yaşlılarda sıktır. En sık gözlenen yan etkiler aşağıda sıralanmıştır:

Gastrointestinal sisteme ait yan etkiler: Dispepsi (gastrit, duodenal ülserler), bulantı, kusma, gastrointestinal sistem kanaması yapabilirler. Mide mukozasında nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlara bağlı hasarın tedavisinde bir PGE1 türevi olan misoprostol kullanılır.

Böbreklere ait yan etkiler: Prostaglandin sentezi azalırsa su ve tuz retansiyonu olur ve ödem meydana gelir. Aspirin dışındaki tüm nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar interstisyel nefrite neden olabilir. PGE2 aracılı kompansasyonu bozduğu için noradrenerjik veya anjiotensin aracılı vazokonstriksiyon sonucu reversibl böbrek yetmezliği de oluşturabilirler.

Diğer yan etkiler: Cilt reaksiyonları, bronkospazm; nadiren karaciğer hastalığı, kemik iliği depresyonu.
İçeren İlaçlar
Yabancı İlaçlar
Doping
Geçimsizlik